Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Vật lí Toán Hóa học T. Anh Ngữ văn
Tiết 2 Địa Lí Toán Toán Công nghệ Tin học Ngữ văn
Tiết 3 Ngữ văn Toán Hóa học GDCD GDCD Lịch Sử
Tiết 4 Lịch Sử T. Anh GD QP-AN Lịch Sử Vật lí
Tiết 5 T. Anh Sinh học Địa Lí Toán SHL