Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Hóa học Ngữ văn Công nghệ Tin học
Tiết 2 GDCD Hóa học Sinh học Địa Lí GD QP-AN Ngữ văn
Tiết 3 T. Anh Vật lí Địa Lí Vật lí T. Anh Ngữ văn
Tiết 4 Toán Lịch Sử Toán GDCD Toán
Tiết 5 Lịch Sử T. Anh Toán Lịch Sử SHL