Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Lịch Sử GD QP-AN Toán GDCD Toán
Tiết 2 Vật lí Vật lí Địa Lí Hóa học T. Anh T. Anh
Tiết 3 Lịch Sử Toán Sinh học Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn
Tiết 4 T. Anh Ngữ văn GDCD Toán Hóa học
Tiết 5 Công nghệ Ngữ văn Tin học Toán SHL