Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Lịch Sử Toán Ngữ văn Sinh học
Tiết 2 Tin học Lịch Sử Hóa học Toán Ngữ văn Vật lí
Tiết 3 Hóa học T. Anh Vật lí T. Anh GD QP-AN Công nghệ
Tiết 4 GDCD Ngữ văn T. Anh Toán Ngữ văn
Tiết 5 Toán T. Anh Sinh học Địa Lí SHL