Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Hóa học GD QP-AN Công nghệ Hóa học
Tiết 2 Toán Ngữ văn GDCD Hóa học Vật lí Lịch Sử
Tiết 3 Toán Địa Lí Lịch Sử Vật lí T. Anh Toán
Tiết 4 Sinh học Ngữ văn T. Anh Tin học Sinh học
Tiết 5 Ngữ văn Ngữ văn T. Anh Toán SHL