Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh GDCD Hóa học Vật lí Lịch Sử
Tiết 2 Lịch Sử Ngữ văn T. Anh Vật lí Hóa học Sinh học
Tiết 3 Toán Ngữ văn T. Anh Ngữ văn Hóa học Toán
Tiết 4 Địa Lí Toán Sinh học Ngữ văn Công nghệ
Tiết 5 Vật lí Toán GD QP-AN Tin học SHL