Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Lịch Sử Sinh học T. Anh Toán
Tiết 2 T. Anh T. Anh Toán GDCD T. Anh Toán
Tiết 3 Sinh học Lịch Sử GD QP-AN Vật lí Hóa học Ngữ văn
Tiết 4 Vật lí Tin học Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 5 Công nghệ Hóa học Hóa học Ngữ văn SHL