Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Vật lí Hóa học Vật lí T. Anh Công nghệ
Tiết 2 Sinh học Lịch Sử GD QP-AN Sinh học T. Anh Vật lí
Tiết 3 Ngữ văn T. Anh GDCD Toán Lịch Sử Toán
Tiết 4 Toán Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Tin học
Tiết 5 Toán Địa Lí Ngữ văn Hóa học SHL