Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán T. Anh Địa Lí Toán Hóa học
Tiết 2 Hóa học GDCD Hóa học GD QP-AN T. Anh Lịch Sử
Tiết 3 Tin học Sinh học Công nghệ Lịch Sử T. Anh Vật lí
Tiết 4 Ngữ văn Vật lí Toán Sinh học Vật lí
Tiết 5 Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngữ văn SHL