Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Địa Lí Công nghệ T. Anh Toán
Tiết 2 Ngữ văn T. Anh Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Toán
Tiết 3 Vật lí Lịch Sử Hóa học Sinh học Ngữ văn Hóa học
Tiết 4 Lịch Sử Vật lí Hóa học Toán GDCD
Tiết 5 Sinh học Tin học T. Anh GD QP-AN SHL