Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Công nghệ GDCD GD QP-AN Ngữ văn
Tiết 2 Hóa học Hóa học Vật lí Vật lí Toán Hóa học
Tiết 3 Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn T. Anh Vật lí
Tiết 4 Ngữ văn Toán Lịch Sử Lịch Sử Địa Lí
Tiết 5 T. Anh Sinh học Tin học Sinh học SHL