Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 12C9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Vật lí Công nghệ Lịch Sử Vật lí
Tiết 2 Toán Toán Ngữ văn Địa Lí Toán Toán
Tiết 3 Toán GDCD Ngữ văn GD QP-AN Địa Lí T. Anh
Tiết 4 T. Anh GDCD Hóa học Ngữ văn Lịch Sử
Tiết 5 Tin học Lịch Sử Sinh học T. Anh SHL