Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Thuỷ

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B7 - Chào cờ - - - - -
Tiết 2 - 11B12 - Toán - 11B12 - Toán11B6 - Toán -
Tiết 311B12 - Toán11B12 - Toán - 11B6 - Toán11B6 - Toán -
Tiết 411B12 - Toán - 11B7 - Toán11B6 - Toán11B7 - Toán -
Tiết 511B6 - Toán11B7 - Toán11B7 - Toán11B7 - Toán11B12 - Toán11B7 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp