Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Thị Lan

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B8 - Chào cờ11B8 - Toán - - 11B8 - Toán11B8 - Toán
Tiết 212C9 - Toán12C9 - Toán - - 12C9 - Toán12C9 - Toán
Tiết 312C9 - Toán - - - - -
Tiết 4 - 11B3 - Toán - 11B8 - Toán11B3 - Toán11B3 - Toán
Tiết 5 - 11B3 - Toán - 11B8 - Toán11B3 - Toán11B8 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp