Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Hồ Thị Bình

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C3 - Chào cờ12C7 - Toán12C10 - Toán - - 12C7 - Toán
Tiết 2 - 12C10 - Toán12C10 - Toán - - 12C7 - Toán
Tiết 312C3 - Toán12C10 - Toán - - - 12C3 - Toán
Tiết 4 - - 12C3 - Toán - 12C7 - Toán -
Tiết 5 - - 12C3 - Toán - 12C10 - Toán12C3 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp