Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Duy Dũng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B4 - Chào cờ - - - - 11B4 - Vật lí
Tiết 210A12 - Vật lí - 11B3 - Vật lí - - 11B3 - Vật lí
Tiết 311B3 - Vật lí - 11B3 - Công nghệ - 10A12 - Vật lí -
Tiết 4 - - 11B4 - Vật lí10A3 - Vật lí - 10A3 - Vật lí
Tiết 5 - - 11B4 - Công nghệ10A3 - Vật lí11B4 - Vật lí11B4 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp