Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thái Quyết

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C7 - Chào cờ - 12C9 - Vật lí12C7 - Công nghệ12C2 - Công nghệ12C9 - Vật lí
Tiết 2 - - - 12C7 - Vật lí12C2 - Vật lí12C1 - Vật lí
Tiết 312C7 - Vật lí - 12C1 - Vật lí12C2 - Vật lí - 12C1 - Công nghệ
Tiết 4 - - 12C7 - Vật lí - - -
Tiết 5 - - - - - 12C7 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp