Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lại Thị Huệ

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A8 - Chào cờ - - - 12C11 - Công nghệ -
Tiết 210A9 - Vật lí - - - - -
Tiết 310A8 - Vật lí - - - 10A8 - Vật lí10A9 - Vật lí
Tiết 4 - 10A6 - Vật lí - 10A2 - Vật lí10A8 - Vật lí10A6 - Vật lí
Tiết 512C12 - Công nghệ10A2 - Vật lí - 10A2 - Vật lí10A6 - Vật lí10A8 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp