Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Nhất Trưởng Tuấn

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A7 - Chào cờ - - - - -
Tiết 2 - 10A5 - Vật lí - 10A1 - Vật lí - -
Tiết 310A7 - Vật lí10A7 - Vật lí - 10A1 - Vật lí - 10A1 - Vật lí
Tiết 410A5 - Vật lí - - 10A7 - Vật lí - 12C3 - Công nghệ
Tiết 5 - - - 10A5 - Vật lí - 10A7 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp