Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Quyết Tiến

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B5 - Chào cờ - 11B12 - Vật lí11B10 - Vật lí11B11 - Công nghệ11B12 - Vật lí
Tiết 211B5 - Vật lí - 11B5 - Vật lí11B5 - Vật lí11B8 - Vật lí11B8 - Vật lí
Tiết 3 - - 11B8 - Vật lí11B5 - Công nghệ11B8 - Công nghệ -
Tiết 4 - - 11B10 - Vật lí - - -
Tiết 5 - - - - - 11B5 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp