Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thanh Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A3 - Chào cờ - 10A3 - Hóa học - - 10A4 - Hóa học
Tiết 210A3 - Hóa học - 10A4 - Hóa học - - -
Tiết 310A4 - Hóa học - - - - 10A3 - Hóa học
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - 10A3 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp