Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Hồng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C2 - Chào cờ12C1 - Hóa học12C2 - Hóa học12C3 - Hóa học - 12C2 - Hóa học
Tiết 212C8 - Hóa học12C8 - Hóa học12C1 - Hóa học12C2 - Hóa học12C3 - Hóa học12C8 - Hóa học
Tiết 312C1 - Hóa học - - - 12C3 - Hóa học -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - 12C2 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp