Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Lan Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C4 - Chào cờ - 12C5 - Hóa học - - 12C6 - Hóa học
Tiết 212C6 - Hóa học - 12C6 - Hóa học - - -
Tiết 3 - - 12C7 - Hóa học - 12C4 - Hóa học12C7 - Hóa học
Tiết 4 - - - 12C7 - Hóa học12C5 - Hóa học -
Tiết 5 - - 12C4 - Hóa học12C4 - Hóa học12C5 - Hóa học12C4 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp