Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Bích Ngọc

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - 11B3 - Hóa học11B4 - Hóa học11B1 - Hóa học
Tiết 3 - - 11B5 - Hóa học - 11B4 - Hóa học11B3 - Hóa học
Tiết 411B4 - Hóa học - 11B2 - Hóa học11B2 - Hóa học11B1 - Hóa học11B5 - Hóa học
Tiết 511B3 - Hóa học - 11B2 - Hóa học11B5 - Hóa học11B1 - Hóa học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp