Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Khắc Hoàn

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A2 - Chào cờ - 10A5 - Hóa học10A2 - Hóa học - 10A5 - Hóa học
Tiết 210A2 - Hóa học - 10A5 - Hóa học10A2 - Hóa học - -
Tiết 3 - - 10A1 - Hóa học - - 10A6 - Hóa học
Tiết 410A6 - Hóa học10A1 - Hóa học - - - -
Tiết 510A6 - Hóa học10A1 - Hóa học - - - 10A2 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp