Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hường

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B3 - Chào cờ - 11B4 - Sinh học11B3 - Sinh học11B2 - Sinh học11B3 - Sinh học
Tiết 211B2 - Sinh học - 11B1 - Sinh học11B2 - Sinh học11B3 - Sinh học11B4 - Sinh học
Tiết 3 - - - - 11B1 - Sinh học -
Tiết 4 - - - - - 11B1 - Sinh học
Tiết 5 - - - - - 11B3 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp