Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Kim Dung

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C5 - Sinh học - - 12C5 - Sinh học - -
Tiết 310A9 - Sinh học12C6 - Sinh học10A5 - Sinh học10A7 - Sinh học - -
Tiết 410A8 - Sinh học10A12 - Sinh học10A6 - Sinh học - 12C6 - Sinh học -
Tiết 510A10 - Sinh học10A11 - Sinh học12C8 - Sinh học12C9 - Sinh học12C8 - Sinh học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp