Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thượng Thiên

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B3 - Tin học11B9 - Tin học11B5 - Tin học11B5 - Tin học11B7 - Tin học
Tiết 212C1 - Tin học - 11B7 - Tin học11B11 - Tin học12C10 - Tin học -
Tiết 312C6 - Tin học - 11B1 - Tin học - 11B9 - Tin học11B1 - Tin học
Tiết 411B11 - Tin học - 12C4 - Tin học11B3 - Tin học12C2 - Tin học12C5 - Tin học
Tiết 512C9 - Tin học - 12C7 - Tin học12C8 - Tin học12C3 - Tin học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp