Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Hồng Phong

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B11 - Chào cờ - - 11B11 - Ngữ văn - 11B9 - Ngữ văn
Tiết 211B9 - Ngữ văn - - - - 11B9 - Ngữ văn
Tiết 311B9 - Ngữ văn - - 11B9 - Ngữ văn - -
Tiết 4 - 11B11 - Ngữ văn - - - 11B11 - Ngữ văn
Tiết 511B11 - Ngữ văn11B11 - Ngữ văn - - - 11B11 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp