Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Nam

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B1 - Ngữ văn11B7 - Ngữ văn11B6 - Ngữ văn - -
Tiết 211B12 - Ngữ văn11B7 - Ngữ văn11B12 - Ngữ văn11B1 - Ngữ văn - 11B12 - Ngữ văn
Tiết 311B7 - Ngữ văn11B7 - Ngữ văn11B6 - Ngữ văn11B1 - Ngữ văn - 11B12 - Ngữ văn
Tiết 411B1 - Ngữ văn - 11B6 - Ngữ văn11B12 - Ngữ văn - 11B6 - Ngữ văn
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp