Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - 12C11 - Ngữ văn12C1 - Ngữ văn12C8 - Ngữ văn
Tiết 2 - - 12C9 - Ngữ văn - 12C1 - Ngữ văn12C11 - Ngữ văn
Tiết 312C8 - Ngữ văn - 12C9 - Ngữ văn12C8 - Ngữ văn - 12C11 - Ngữ văn
Tiết 412C8 - Ngữ văn - 12C1 - Ngữ văn - 12C9 - Ngữ văn12C1 - Ngữ văn
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp