Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C7 - Ngữ văn12C3 - Ngữ văn12C7 - Ngữ văn - 12C7 - Ngữ văn -
Tiết 312C5 - Ngữ văn12C3 - Ngữ văn - 12C3 - Ngữ văn12C7 - Ngữ văn -
Tiết 412C6 - Ngữ văn - 12C5 - Ngữ văn12C5 - Ngữ văn12C3 - Ngữ văn -
Tiết 512C6 - Ngữ văn - 12C6 - Ngữ văn12C5 - Ngữ văn12C6 - Ngữ văn -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp