Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hảo

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C10 - Chào cờ - - - - 12C10 - Ngữ văn
Tiết 2 - - - - - 12C10 - Ngữ văn
Tiết 312C10 - Ngữ văn - - - - 12C12 - Ngữ văn
Tiết 4 - - 12C12 - Ngữ văn - - -
Tiết 5 - - 12C12 - Ngữ văn - - 12C10 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp