Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Đăng Lương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A10 - Chào cờ10A5 - Lịch Sử12C4 - Lịch Sử - 10A9 - Lịch Sử -
Tiết 2 - 12C5 - Lịch Sử10A2 - Lịch Sử - 10A6 - Lịch Sử -
Tiết 310A1 - Lịch Sử12C4 - Lịch Sử10A7 - Lịch Sử - 12C5 - Lịch Sử10A11 - Lịch Sử
Tiết 410A10 - Lịch Sử - - - - 10A8 - Lịch Sử
Tiết 510A3 - Lịch Sử10A4 - Lịch Sử10A12 - Lịch Sử - - 10A10 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp