Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Kiều Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C11 - Chào cờ - 12C7 - Địa Lí12C6 - Địa Lí - -
Tiết 212C10 - Địa Lí - 12C12 - Địa Lí12C11 - Địa Lí - -
Tiết 3 - - 12C11 - Địa Lí12C12 - Địa Lí - -
Tiết 412C3 - Địa Lí - - - - -
Tiết 5 - - 12C5 - Địa Lí12C10 - Địa Lí - 12C11 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp