Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Văn Đức

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A10 - Địa Lí11B1 - Địa Lí - 10A2 - Địa Lí10A8 - Địa Lí
Tiết 2 - 11B2 - Địa Lí - - 10A8 - Địa Lí10A5 - Địa Lí
Tiết 3 - 10A9 - Địa Lí10A4 - Địa Lí - - -
Tiết 4 - - 10A2 - Địa Lí - 10A9 - Địa Lí10A4 - Địa Lí
Tiết 5 - 10A5 - Địa Lí10A10 - Địa Lí - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp