Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Vũ Thị Huyền Thương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 12C3 - GDCD12C8 - GDCD12C12 - GDCD -
Tiết 212C11 - GDCD - 12C2 - GDCD12C4 - GDCD - -
Tiết 3 - 12C9 - GDCD12C5 - GDCD12C10 - GDCD12C10 - GDCD -
Tiết 412C1 - GDCD - 12C9 - GDCD12C12 - GDCD12C11 - GDCD -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp