Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Phượng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B9 - Chào cờ11B2 - GDCD - 11B4 - GDCD - 11B6 - GDCD
Tiết 210A1 - GDCD12C6 - GDCD - - - 10A2 - GDCD
Tiết 3 - 11B10 - GDCD - 11B3 - GDCD - -
Tiết 4 - - - 11B5 - GDCD - 12C7 - GDCD
Tiết 5 - 11B1 - GDCD - 11B9 - GDCD - 11B9 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp