Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Ngọc Yến

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B12 - Chào cờ11B4 - T. Anh - 11B1 - T. Anh11B12 - T. Anh -
Tiết 2 - - - 11B4 - T. Anh11B1 - T. Anh -
Tiết 311B4 - T. Anh11B1 - T. Anh - 11B4 - T. Anh - -
Tiết 4 - 11B12 - T. Anh - - - 11B12 - T. Anh
Tiết 5 - 11B12 - T. Anh - - - 11B12 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp