Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Đình Chiến

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C6 - Chào cờ12C6 - Toán - 12C12 - Toán12C6 - Toán12C12 - Toán
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - 12C12 - Toán - 12C5 - Toán - 12C5 - Toán
Tiết 412C5 - Toán - - 12C6 - Toán12C12 - Toán -
Tiết 512C5 - Toán - - 12C6 - Toán12C12 - Toán12C6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp