Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu Vân

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A6 - Chào cờ10A12 - T. Anh - 10A6 - T. Anh - -
Tiết 210A6 - T. Anh - - 10A6 - T. Anh - -
Tiết 310A6 - T. Anh10A4 - T. Anh10A12 - T. Anh - - -
Tiết 410A12 - T. Anh10A4 - T. Anh10A4 - T. Anh - - -
Tiết 510A12 - T. Anh - 10A4 - T. Anh - - 10A6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp