Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Trương Thị Thanh Hà

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B6 - Chào cờ11B11 - T. Anh11B6 - T. Anh - - 11B11 - T. Anh
Tiết 211B6 - T. Anh11B11 - T. Anh11B6 - T. Anh - - 11B6 - T. Anh
Tiết 3 - - 11B7 - T. Anh - - -
Tiết 411B7 - T. Anh11B7 - T. Anh - - - -
Tiết 511B7 - T. Anh - 11B11 - T. Anh - - 11B6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp