Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Linh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C2 - T. Anh - 10A3 - T. Anh12C5 - T. Anh -
Tiết 2 - 10A2 - T. Anh - 10A3 - T. Anh12C5 - T. Anh -
Tiết 3 - 12C5 - T. Anh - - 12C2 - T. Anh -
Tiết 4 - - - 12C2 - T. Anh10A2 - T. Anh -
Tiết 5 - 10A3 - T. Anh - 12C2 - T. Anh10A2 - T. Anh -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp