Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Minh Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 12C12 - GD QP-AN12C2 - GD QP-AN12C8 - GD QP-AN -
Tiết 2 - - 12C5 - GD QP-AN12C6 - GD QP-AN12C11 - GD QP-AN -
Tiết 3 - - 12C4 - GD QP-AN12C9 - GD QP-AN12C1 - GD QP-AN -
Tiết 4 - - - 12C10 - GD QP-AN - -
Tiết 5 - - - 12C3 - GD QP-AN12C7 - GD QP-AN -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp