Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Thị Loan

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C5 - Chào cờ12C5 - Vật lí12C8 - Công nghệ12C5 - Vật lí - 12C5 - Công nghệ
Tiết 212C12 - Vật lí12C12 - Vật lí12C8 - Vật lí12C8 - Vật lí - 12C5 - Vật lí
Tiết 3 - - - 12C4 - Vật lí - 12C8 - Vật lí
Tiết 412C4 - Vật lí - - - - -
Tiết 512C4 - Công nghệ - - - - 12C5 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp