Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Thị Hồng Thắm

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 10A11 - Địa Lí - 12C9 - Địa Lí - 10A6 - Địa Lí
Tiết 3 - 12C2 - Địa Lí - - 12C9 - Địa Lí10A7 - Địa Lí
Tiết 4 - - 10A11 - Địa Lí12C4 - Địa Lí10A7 - Địa Lí12C8 - Địa Lí
Tiết 5 - 10A12 - Địa Lí10A6 - Địa Lí10A12 - Địa Lí12C1 - Địa Lí -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp