Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Xuân

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A3 - Ngữ văn - - 10A1 - Ngữ văn10A1 - Ngữ văn
Tiết 2 - 12C2 - Ngữ văn - - 10A1 - Ngữ văn -
Tiết 310A3 - Ngữ văn - - - - 12C4 - Ngữ văn
Tiết 410A3 - Ngữ văn - 12C2 - Ngữ văn - 12C4 - Ngữ văn12C4 - Ngữ văn
Tiết 512C2 - Ngữ văn - 12C2 - Ngữ văn - 12C4 - Ngữ văn -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp