Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Văn Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A1 - Chào cờ - - - 11B4 - Toán -
Tiết 211B4 - Toán - - - - -
Tiết 3 - - - - 10A1 - Toán10A4 - Toán
Tiết 410A4 - Toán11B4 - Toán - 11B4 - Toán10A1 - Toán10A1 - Toán
Tiết 510A4 - Toán11B4 - Toán - 10A1 - Toán10A4 - Toán10A1 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp