Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thanh Tùng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B2 - Chào cờ12C10 - Vật lí - - - -
Tiết 2 - 11B1 - Vật lí - - - -
Tiết 311B2 - Công nghệ12C11 - Vật lí11B2 - Vật lí12C11 - Vật lí - -
Tiết 411B2 - Vật lí - 11B1 - Công nghệ11B9 - Công nghệ - 12C10 - Vật lí
Tiết 511B1 - Vật lí - 11B1 - Vật lí11B2 - Vật lí - 11B2 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp