Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lưu Khánh Vân

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211B3 - T. Anh10A1 - T. Anh11B8 - T. Anh - - -
Tiết 3 - 10A1 - T. Anh - - 11B3 - T. Anh -
Tiết 411B8 - T. Anh11B2 - T. Anh10A1 - T. Anh - 11B2 - T. Anh -
Tiết 511B8 - T. Anh11B2 - T. Anh11B3 - T. Anh - 11B8 - T. Anh -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp